Kiswahili

Je! Uhusiano wako na Mungu unaendaje? Ikiwa Bwana anarudi leo, je! Ungejua, pamoja na mashaka, utaenda kuishi naye milele? Je! Unajua kwa CERTAIN kuwa unaenda mbinguni? Je! Kuna mtu anaweza kujua?

Kuna habari njema! Kama maandiko yanafundisha, mtu anaweza kujua! Na hiyo ni habari njema!

Kwa hivyo, ikiwa unayo Bibilia, fuata kama Habari Njema (GOSPEL) inaletwa kwako kwenye wavuti. Na baada ya kupitia uwasilishaji wa Habari Njema, kisha kutii GOSPEL, unaweza kuwa CERTAIN ambapo utatumia umilele!

Theme: Overlay by Kaira